การจัดส่งและการติดตาม

www.17track.net

Please try to use above the website to track your cargo, if need assistance, กรุณา ติดต่อเรา.

ประเทศ Carrier Transport Days Tracking Website
ประเทศญี่ปุ่น Japan Line 4 วัน Japan Line
นิวซีแลนด์ China Postal 14 วัน New Zeland Postal
Austrial Austrial Post 5-7 วัน
อินเดีย ARAMEX 7-14 วัน
อินเดีย India Line 5 วัน
ทั้งหมด 17track 7-14 วัน

Volumetric Weight vs Actual Weight