การตรวจสอบการปรับแต่ง

Monitor Customize

We provide one-stop solution design services for customers, จากผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ตลาด, การวิเคราะห์ความต้องการสินค้า, เลือกวิธีการแก้ปัญหา, ออกแบบ, การออกแบบโครงสร้าง, การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบรูปแบบ, EVT, DVT, DMT, MVT, PVT เพื่อ MP, เราให้บริการลูกค้าด้วยบริการห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์.


ขั้นตอน 1: การวิจัย

 • การวิจัยทางการตลาด
 • การวิจัยผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์เอกสารความต้องการ
 • ข้อตกลงทางธุรกิจ

ขั้นตอน 2: ออกแบบ

 • การออกแบบแผนผัง
 • เค้าโครง PCB
 • การออกแบบ UI
 • การออกแบบโครงสร้าง

ขั้นตอน 3: EVT

 • ทดสอบการตรวจสอบทางวิศวกรรม
 • ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ
 • ตรวจแก้จุดบกพร่อง

ขั้นตอน 4: DVT DMT PVT

 • การทดสอบการตรวจสอบการออกแบบ
 • การทดสอบครบกําหนดการออกแบบ
 • การทดสอบการตรวจสอบการผลิต


ขั้นตอน 5: MP

 • การผลิตต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง
 • วิเคราะห์ความล้มเหลวฟิลด์ในช่วงต้น

หากคุณจำเป็นต้องปรับแต่งหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาช่วยบอกฉันความต้องการของคุณ, เราจะทำเพื่อคุณ!